Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Culemborg

Culemborg

52,3%sociaal-cultureel
54,0%ecologisch
54,6%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie47,4%
36,6%Politieke participatie50,2%
52,3%Woonomgeving41,5%
55,9%Wonen60,5%
44,0%Veiligheid51,1%
56,2%Onderwijs63,5%
26,2%Gezonde leefstijl37,4%
29,0%Gezondheidszorg54,6%
46,8%Kunst en cultuur68,2%
29,3%Economische participatie48,7%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
47,4%Maatschappelijke participatieA
50,2%Politieke participatieB
41,5%WoonomgevingC
60,5%WonenD
51,1%VeiligheidE
63,5%OnderwijsF
37,4%Gezonde leefstijlG
54,6%GezondheidszorgH
68,2%Kunst en cultuurI
48,7%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem51,1%
44,1%Water47,1%
37,9%Afval en grondstoffen66,7%
45,9%Energie49,6%
25,5%Natuur en landschap35,9%
55,1%Externe veiligheid en hinder65,7%
55,5%Lucht61,8%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
51,1%BodemA
47,1%WaterB
66,7%Afval en grondstoffenC
49,6%EnergieD
35,9%Natuur en landschapE
65,7%Externe veiligheid en hinderF
61,8%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen59,0%
46,3%Arbeid59,2%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid44,3%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden60,5%
34,8%Kennis50,1%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
59,0%ConcurrentievermogenA
59,2%ArbeidB
44,3%Infrastructuur en bereikbaarheidC
60,5%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
50,1%KennisE