Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Doesburg

Doesburg

46,8%sociaal-cultureel
54,3%ecologisch
48,5%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie53,8%
36,6%Politieke participatie51,5%
52,3%Woonomgeving53,1%
55,9%Wonen64,1%
44,0%Veiligheid46,9%
56,2%Onderwijs41,0%
26,2%Gezonde leefstijl35,7%
29,0%Gezondheidszorg38,7%
46,8%Kunst en cultuur51,1%
29,3%Economische participatie32,0%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
53,8%Maatschappelijke participatieA
51,5%Politieke participatieB
53,1%WoonomgevingC
64,1%WonenD
46,9%VeiligheidE
41,0%OnderwijsF
35,7%Gezonde leefstijlG
38,7%GezondheidszorgH
51,1%Kunst en cultuurI
32,0%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem51,8%
44,1%Water46,4%
37,9%Afval en grondstoffen63,9%
45,9%Energie37,9%
25,5%Natuur en landschap51,0%
55,1%Externe veiligheid en hinder64,8%
55,5%Lucht64,2%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
51,8%BodemA
46,4%WaterB
63,9%Afval en grondstoffenC
37,9%EnergieD
51,0%Natuur en landschapE
64,8%Externe veiligheid en hinderF
64,2%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen63,4%
46,3%Arbeid45,6%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid32,6%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden64,6%
34,8%Kennis36,6%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
63,4%ConcurrentievermogenA
45,6%ArbeidB
32,6%Infrastructuur en bereikbaarheidC
64,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
36,6%KennisE