Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Doetinchem

Doetinchem

48,1%sociaal-cultureel
50,0%ecologisch
54,7%economisch

Middelgrote gemeente

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie54,2%
36,6%Politieke participatie43,6%
52,3%Woonomgeving47,0%
55,9%Wonen71,3%
44,0%Veiligheid47,1%
56,2%Onderwijs52,6%
26,2%Gezonde leefstijl50,0%
29,0%Gezondheidszorg42,7%
46,8%Kunst en cultuur32,1%
29,3%Economische participatie39,9%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
54,2%Maatschappelijke participatieA
43,6%Politieke participatieB
47,0%WoonomgevingC
71,3%WonenD
47,1%VeiligheidE
52,6%OnderwijsF
50,0%Gezonde leefstijlG
42,7%GezondheidszorgH
32,1%Kunst en cultuurI
39,9%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem44,9%
44,1%Water65,2%
37,9%Afval en grondstoffen40,2%
45,9%Energie40,0%
25,5%Natuur en landschap34,3%
55,1%Externe veiligheid en hinder66,2%
55,5%Lucht59,3%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
44,9%BodemA
65,2%WaterB
40,2%Afval en grondstoffenC
40,0%EnergieD
34,3%Natuur en landschapE
66,2%Externe veiligheid en hinderF
59,3%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen47,1%
46,3%Arbeid60,1%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid53,1%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden64,9%
34,8%Kennis48,1%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
47,1%ConcurrentievermogenA
60,1%ArbeidB
53,1%Infrastructuur en bereikbaarheidC
64,9%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
48,1%KennisE