Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Druten

Druten

52,4%sociaal-cultureel
47,5%ecologisch
51,3%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie56,2%
36,6%Politieke participatie52,1%
52,3%Woonomgeving58,3%
55,9%Wonen60,6%
44,0%Veiligheid57,6%
56,2%Onderwijs56,6%
26,2%Gezonde leefstijl35,1%
29,0%Gezondheidszorg52,8%
46,8%Kunst en cultuur39,3%
29,3%Economische participatie55,1%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
56,2%Maatschappelijke participatieA
52,1%Politieke participatieB
58,3%WoonomgevingC
60,6%WonenD
57,6%VeiligheidE
56,6%OnderwijsF
35,1%Gezonde leefstijlG
52,8%GezondheidszorgH
39,3%Kunst en cultuurI
55,1%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem55,9%
44,1%Water40,7%
37,9%Afval en grondstoffen71,0%
45,9%Energie31,9%
25,5%Natuur en landschap26,1%
55,1%Externe veiligheid en hinder70,7%
55,5%Lucht36,5%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
55,9%BodemA
40,7%WaterB
71,0%Afval en grondstoffenC
31,9%EnergieD
26,1%Natuur en landschapE
70,7%Externe veiligheid en hinderF
36,5%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen55,3%
46,3%Arbeid58,4%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid29,1%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden71,3%
34,8%Kennis42,1%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
55,3%ConcurrentievermogenA
58,4%ArbeidB
29,1%Infrastructuur en bereikbaarheidC
71,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
42,1%KennisE