Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Duiven

Duiven

48,6%sociaal-cultureel
54,5%ecologisch
53,4%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie47,8%
36,6%Politieke participatie50,4%
52,3%Woonomgeving47,6%
55,9%Wonen59,4%
44,0%Veiligheid61,8%
56,2%Onderwijs60,2%
26,2%Gezonde leefstijl31,6%
29,0%Gezondheidszorg51,1%
46,8%Kunst en cultuur26,9%
29,3%Economische participatie49,0%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
47,8%Maatschappelijke participatieA
50,4%Politieke participatieB
47,6%WoonomgevingC
59,4%WonenD
61,8%VeiligheidE
60,2%OnderwijsF
31,6%Gezonde leefstijlG
51,1%GezondheidszorgH
26,9%Kunst en cultuurI
49,0%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem46,6%
44,1%Water76,9%
37,9%Afval en grondstoffen66,3%
45,9%Energie63,8%
25,5%Natuur en landschap23,2%
55,1%Externe veiligheid en hinder58,8%
55,5%Lucht45,8%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
46,6%BodemA
76,9%WaterB
66,3%Afval en grondstoffenC
63,8%EnergieD
23,2%Natuur en landschapE
58,8%Externe veiligheid en hinderF
45,8%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen57,2%
46,3%Arbeid66,8%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid33,6%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden57,8%
34,8%Kennis51,9%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
57,2%ConcurrentievermogenA
66,8%ArbeidB
33,6%Infrastructuur en bereikbaarheidC
57,8%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
51,9%KennisE