Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Ede

Ede

51,2%sociaal-cultureel
54,3%ecologisch
57,6%economisch

Grote gemeente

Gemeente met meer dan 100.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan voorzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie54,1%
36,6%Politieke participatie49,7%
52,3%Woonomgeving58,6%
55,9%Wonen60,6%
44,0%Veiligheid45,0%
56,2%Onderwijs50,7%
26,2%Gezonde leefstijl39,2%
29,0%Gezondheidszorg56,0%
46,8%Kunst en cultuur41,4%
29,3%Economische participatie56,5%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
54,1%Maatschappelijke participatieA
49,7%Politieke participatieB
58,6%WoonomgevingC
60,6%WonenD
45,0%VeiligheidE
50,7%OnderwijsF
39,2%Gezonde leefstijlG
56,0%GezondheidszorgH
41,4%Kunst en cultuurI
56,5%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem55,5%
44,1%Water55,4%
37,9%Afval en grondstoffen56,2%
45,9%Energie40,9%
25,5%Natuur en landschap60,5%
55,1%Externe veiligheid en hinder72,6%
55,5%Lucht39,4%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
55,5%BodemA
55,4%WaterB
56,2%Afval en grondstoffenC
40,9%EnergieD
60,5%Natuur en landschapE
72,6%Externe veiligheid en hinderF
39,4%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen59,1%
46,3%Arbeid62,9%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid40,6%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden60,4%
34,8%Kennis64,8%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
59,1%ConcurrentievermogenA
62,9%ArbeidB
40,6%Infrastructuur en bereikbaarheidC
60,4%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
64,8%KennisE