Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Elburg

Elburg

54,0%sociaal-cultureel
56,6%ecologisch
54,7%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie60,0%
36,6%Politieke participatie60,0%
52,3%Woonomgeving64,3%
55,9%Wonen54,6%
44,0%Veiligheid62,0%
56,2%Onderwijs48,4%
26,2%Gezonde leefstijl35,1%
29,0%Gezondheidszorg47,7%
46,8%Kunst en cultuur43,3%
29,3%Economische participatie65,1%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
60,0%Maatschappelijke participatieA
60,0%Politieke participatieB
64,3%WoonomgevingC
54,6%WonenD
62,0%VeiligheidE
48,4%OnderwijsF
35,1%Gezonde leefstijlG
47,7%GezondheidszorgH
43,3%Kunst en cultuurI
65,1%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem64,2%
44,1%Water64,7%
37,9%Afval en grondstoffen60,2%
45,9%Energie39,1%
25,5%Natuur en landschap48,5%
55,1%Externe veiligheid en hinder68,9%
55,5%Lucht50,6%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
64,2%BodemA
64,7%WaterB
60,2%Afval en grondstoffenC
39,1%EnergieD
48,5%Natuur en landschapE
68,9%Externe veiligheid en hinderF
50,6%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen55,9%
46,3%Arbeid58,8%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid50,4%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden69,5%
34,8%Kennis38,9%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
55,9%ConcurrentievermogenA
58,8%ArbeidB
50,4%Infrastructuur en bereikbaarheidC
69,5%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
38,9%KennisE