Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Epe

Epe

51,4%sociaal-cultureel
58,0%ecologisch
50,0%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie58,9%
36,6%Politieke participatie56,6%
52,3%Woonomgeving56,4%
55,9%Wonen56,9%
44,0%Veiligheid60,6%
56,2%Onderwijs40,9%
26,2%Gezonde leefstijl40,3%
29,0%Gezondheidszorg43,9%
46,8%Kunst en cultuur42,2%
29,3%Economische participatie57,4%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
58,9%Maatschappelijke participatieA
56,6%Politieke participatieB
56,4%WoonomgevingC
56,9%WonenD
60,6%VeiligheidE
40,9%OnderwijsF
40,3%Gezonde leefstijlG
43,9%GezondheidszorgH
42,2%Kunst en cultuurI
57,4%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem62,7%
44,1%Water76,8%
37,9%Afval en grondstoffen56,8%
45,9%Energie29,1%
25,5%Natuur en landschap53,4%
55,1%Externe veiligheid en hinder83,8%
55,5%Lucht43,7%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
62,7%BodemA
76,8%WaterB
56,8%Afval en grondstoffenC
29,1%EnergieD
53,4%Natuur en landschapE
83,8%Externe veiligheid en hinderF
43,7%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen58,6%
46,3%Arbeid51,8%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid32,6%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden63,7%
34,8%Kennis43,2%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
58,6%ConcurrentievermogenA
51,8%ArbeidB
32,6%Infrastructuur en bereikbaarheidC
63,7%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
43,2%KennisE