Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Ermelo

Ermelo

54,3%sociaal-cultureel
58,3%ecologisch
51,3%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie57,6%
36,6%Politieke participatie59,4%
52,3%Woonomgeving58,5%
55,9%Wonen58,4%
44,0%Veiligheid45,2%
56,2%Onderwijs52,8%
26,2%Gezonde leefstijl46,3%
29,0%Gezondheidszorg46,8%
46,8%Kunst en cultuur57,5%
29,3%Economische participatie60,3%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
57,6%Maatschappelijke participatieA
59,4%Politieke participatieB
58,5%WoonomgevingC
58,4%WonenD
45,2%VeiligheidE
52,8%OnderwijsF
46,3%Gezonde leefstijlG
46,8%GezondheidszorgH
57,5%Kunst en cultuurI
60,3%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem62,0%
44,1%Water63,1%
37,9%Afval en grondstoffen70,1%
45,9%Energie29,2%
25,5%Natuur en landschap58,7%
55,1%Externe veiligheid en hinder77,8%
55,5%Lucht46,8%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
62,0%BodemA
63,1%WaterB
70,1%Afval en grondstoffenC
29,2%EnergieD
58,7%Natuur en landschapE
77,8%Externe veiligheid en hinderF
46,8%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen51,1%
46,3%Arbeid59,9%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid46,8%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden58,9%
34,8%Kennis40,1%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
51,1%ConcurrentievermogenA
59,9%ArbeidB
46,8%Infrastructuur en bereikbaarheidC
58,9%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
40,1%KennisE