Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Harderwijk

Harderwijk

52,2%sociaal-cultureel
50,5%ecologisch
59,8%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie52,9%
36,6%Politieke participatie56,9%
52,3%Woonomgeving56,4%
55,9%Wonen65,9%
44,0%Veiligheid42,8%
56,2%Onderwijs55,0%
26,2%Gezonde leefstijl43,2%
29,0%Gezondheidszorg49,7%
46,8%Kunst en cultuur52,7%
29,3%Economische participatie46,5%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
52,9%Maatschappelijke participatieA
56,9%Politieke participatieB
56,4%WoonomgevingC
65,9%WonenD
42,8%VeiligheidE
55,0%OnderwijsF
43,2%Gezonde leefstijlG
49,7%GezondheidszorgH
52,7%Kunst en cultuurI
46,5%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem46,2%
44,1%Water47,0%
37,9%Afval en grondstoffen51,5%
45,9%Energie45,2%
25,5%Natuur en landschap47,8%
55,1%Externe veiligheid en hinder56,9%
55,5%Lucht58,7%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
46,2%BodemA
47,0%WaterB
51,5%Afval en grondstoffenC
45,2%EnergieD
47,8%Natuur en landschapE
56,9%Externe veiligheid en hinderF
58,7%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen57,2%
46,3%Arbeid59,4%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid53,6%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden78,4%
34,8%Kennis50,6%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
57,2%ConcurrentievermogenA
59,4%ArbeidB
53,6%Infrastructuur en bereikbaarheidC
78,4%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
50,6%KennisE