Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Hattem

Hattem

54,3%sociaal-cultureel
51,9%ecologisch
49,7%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie60,1%
36,6%Politieke participatie61,1%
52,3%Woonomgeving50,6%
55,9%Wonen56,2%
44,0%Veiligheid64,1%
56,2%Onderwijs45,9%
26,2%Gezonde leefstijl42,7%
29,0%Gezondheidszorg52,3%
46,8%Kunst en cultuur41,6%
29,3%Economische participatie68,2%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
60,1%Maatschappelijke participatieA
61,1%Politieke participatieB
50,6%WoonomgevingC
56,2%WonenD
64,1%VeiligheidE
45,9%OnderwijsF
42,7%Gezonde leefstijlG
52,3%GezondheidszorgH
41,6%Kunst en cultuurI
68,2%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem63,4%
44,1%Water50,9%
37,9%Afval en grondstoffen60,3%
45,9%Energie31,9%
25,5%Natuur en landschap59,2%
55,1%Externe veiligheid en hinder59,0%
55,5%Lucht38,6%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
63,4%BodemA
50,9%WaterB
60,3%Afval en grondstoffenC
31,9%EnergieD
59,2%Natuur en landschapE
59,0%Externe veiligheid en hinderF
38,6%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen62,4%
46,3%Arbeid55,9%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid40,2%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden56,9%
34,8%Kennis32,9%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
62,4%ConcurrentievermogenA
55,9%ArbeidB
40,2%Infrastructuur en bereikbaarheidC
56,9%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
32,9%KennisE