Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Heumen

Heumen

54,1%sociaal-cultureel
58,2%ecologisch
52,7%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie61,5%
36,6%Politieke participatie56,6%
52,3%Woonomgeving61,7%
55,9%Wonen51,1%
44,0%Veiligheid54,1%
56,2%Onderwijs49,3%
26,2%Gezonde leefstijl57,1%
29,0%Gezondheidszorg50,2%
46,8%Kunst en cultuur38,9%
29,3%Economische participatie60,6%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
61,5%Maatschappelijke participatieA
56,6%Politieke participatieB
61,7%WoonomgevingC
51,1%WonenD
54,1%VeiligheidE
49,3%OnderwijsF
57,1%Gezonde leefstijlG
50,2%GezondheidszorgH
38,9%Kunst en cultuurI
60,6%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem57,8%
44,1%Water57,9%
37,9%Afval en grondstoffen66,2%
45,9%Energie39,9%
25,5%Natuur en landschap75,8%
55,1%Externe veiligheid en hinder67,5%
55,5%Lucht42,3%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
57,8%BodemA
57,9%WaterB
66,2%Afval en grondstoffenC
39,9%EnergieD
75,8%Natuur en landschapE
67,5%Externe veiligheid en hinderF
42,3%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen54,9%
46,3%Arbeid55,3%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid48,9%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden56,4%
34,8%Kennis48,2%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
54,9%ConcurrentievermogenA
55,3%ArbeidB
48,9%Infrastructuur en bereikbaarheidC
56,4%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
48,2%KennisE