Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Lochem

Lochem

53,2%sociaal-cultureel
56,7%ecologisch
50,4%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie64,0%
36,6%Politieke participatie51,6%
52,3%Woonomgeving54,8%
55,9%Wonen53,3%
44,0%Veiligheid57,3%
56,2%Onderwijs42,7%
26,2%Gezonde leefstijl50,7%
29,0%Gezondheidszorg46,6%
46,8%Kunst en cultuur51,6%
29,3%Economische participatie59,4%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
64,0%Maatschappelijke participatieA
51,6%Politieke participatieB
54,8%WoonomgevingC
53,3%WonenD
57,3%VeiligheidE
42,7%OnderwijsF
50,7%Gezonde leefstijlG
46,6%GezondheidszorgH
51,6%Kunst en cultuurI
59,4%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem63,2%
44,1%Water74,4%
37,9%Afval en grondstoffen66,1%
45,9%Energie23,2%
25,5%Natuur en landschap47,9%
55,1%Externe veiligheid en hinder84,5%
55,5%Lucht37,9%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
63,2%BodemA
74,4%WaterB
66,1%Afval en grondstoffenC
23,2%EnergieD
47,9%Natuur en landschapE
84,5%Externe veiligheid en hinderF
37,9%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen45,1%
46,3%Arbeid52,8%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid47,3%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden58,0%
34,8%Kennis48,9%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
45,1%ConcurrentievermogenA
52,8%ArbeidB
47,3%Infrastructuur en bereikbaarheidC
58,0%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
48,9%KennisE