Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Maasdriel

Maasdriel

47,7%sociaal-cultureel
47,6%ecologisch
49,7%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie47,5%
36,6%Politieke participatie49,9%
52,3%Woonomgeving46,1%
55,9%Wonen43,3%
44,0%Veiligheid53,2%
56,2%Onderwijs49,7%
26,2%Gezonde leefstijl26,2%
29,0%Gezondheidszorg53,3%
46,8%Kunst en cultuur45,7%
29,3%Economische participatie62,0%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
47,5%Maatschappelijke participatieA
49,9%Politieke participatieB
46,1%WoonomgevingC
43,3%WonenD
53,2%VeiligheidE
49,7%OnderwijsF
26,2%Gezonde leefstijlG
53,3%GezondheidszorgH
45,7%Kunst en cultuurI
62,0%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem57,7%
44,1%Water63,0%
37,9%Afval en grondstoffen63,5%
45,9%Energie24,1%
25,5%Natuur en landschap30,9%
55,1%Externe veiligheid en hinder62,3%
55,5%Lucht31,7%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
57,7%BodemA
63,0%WaterB
63,5%Afval en grondstoffenC
24,1%EnergieD
30,9%Natuur en landschapE
62,3%Externe veiligheid en hinderF
31,7%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen57,6%
46,3%Arbeid59,9%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid37,2%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden59,2%
34,8%Kennis34,7%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
57,6%ConcurrentievermogenA
59,9%ArbeidB
37,2%Infrastructuur en bereikbaarheidC
59,2%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
34,7%KennisE