Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Nijkerk

Nijkerk

55,6%sociaal-cultureel
51,6%ecologisch
52,1%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie55,7%
36,6%Politieke participatie57,5%
52,3%Woonomgeving63,5%
55,9%Wonen56,7%
44,0%Veiligheid54,0%
56,2%Onderwijs58,2%
26,2%Gezonde leefstijl44,9%
29,0%Gezondheidszorg61,7%
46,8%Kunst en cultuur39,3%
29,3%Economische participatie64,4%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
55,7%Maatschappelijke participatieA
57,5%Politieke participatieB
63,5%WoonomgevingC
56,7%WonenD
54,0%VeiligheidE
58,2%OnderwijsF
44,9%Gezonde leefstijlG
61,7%GezondheidszorgH
39,3%Kunst en cultuurI
64,4%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem48,7%
44,1%Water65,2%
37,9%Afval en grondstoffen71,1%
45,9%Energie37,4%
25,5%Natuur en landschap22,8%
55,1%Externe veiligheid en hinder67,2%
55,5%Lucht48,6%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
48,7%BodemA
65,2%WaterB
71,1%Afval en grondstoffenC
37,4%EnergieD
22,8%Natuur en landschapE
67,2%Externe veiligheid en hinderF
48,6%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen48,4%
46,3%Arbeid62,3%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid51,6%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
34,8%Kennis36,8%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
48,4%ConcurrentievermogenA
62,3%ArbeidB
51,6%Infrastructuur en bereikbaarheidC
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
36,8%KennisE