Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Nijmegen

Nijmegen

47,5%sociaal-cultureel
55,2%ecologisch
62,6%economisch

Grote gemeente

Gemeente met meer dan 100.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan voorzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie35,7%
36,6%Politieke participatie62,7%
52,3%Woonomgeving36,7%
55,9%Wonen69,8%
44,0%Veiligheid35,7%
56,2%Onderwijs58,3%
26,2%Gezonde leefstijl36,1%
29,0%Gezondheidszorg50,8%
46,8%Kunst en cultuur58,9%
29,3%Economische participatie30,3%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
35,7%Maatschappelijke participatieA
62,7%Politieke participatieB
36,7%WoonomgevingC
69,8%WonenD
35,7%VeiligheidE
58,3%OnderwijsF
36,1%Gezonde leefstijlG
50,8%GezondheidszorgH
58,9%Kunst en cultuurI
30,3%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem25,7%
44,1%Water59,3%
37,9%Afval en grondstoffen61,6%
45,9%Energie51,3%
25,5%Natuur en landschap76,5%
55,1%Externe veiligheid en hinder51,1%
55,5%Lucht61,0%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
25,7%BodemA
59,3%WaterB
61,6%Afval en grondstoffenC
51,3%EnergieD
76,5%Natuur en landschapE
51,1%Externe veiligheid en hinderF
61,0%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen59,4%
46,3%Arbeid67,9%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid44,2%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden69,5%
34,8%Kennis71,7%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
59,4%ConcurrentievermogenA
67,9%ArbeidB
44,2%Infrastructuur en bereikbaarheidC
69,5%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
71,7%KennisE