Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Oldebroek

Oldebroek

53,6%sociaal-cultureel
57,2%ecologisch
52,3%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie60,0%
36,6%Politieke participatie56,8%
52,3%Woonomgeving57,7%
55,9%Wonen53,8%
44,0%Veiligheid58,8%
56,2%Onderwijs57,0%
26,2%Gezonde leefstijl41,1%
29,0%Gezondheidszorg51,1%
46,8%Kunst en cultuur36,2%
29,3%Economische participatie63,4%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
60,0%Maatschappelijke participatieA
56,8%Politieke participatieB
57,7%WoonomgevingC
53,8%WonenD
58,8%VeiligheidE
57,0%OnderwijsF
41,1%Gezonde leefstijlG
51,1%GezondheidszorgH
36,2%Kunst en cultuurI
63,4%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem74,3%
44,1%Water71,2%
37,9%Afval en grondstoffen58,9%
45,9%Energie34,4%
25,5%Natuur en landschap39,2%
55,1%Externe veiligheid en hinder76,9%
55,5%Lucht45,8%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
74,3%BodemA
71,2%WaterB
58,9%Afval en grondstoffenC
34,4%EnergieD
39,2%Natuur en landschapE
76,9%Externe veiligheid en hinderF
45,8%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen57,8%
46,3%Arbeid57,8%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid40,7%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden74,0%
34,8%Kennis31,0%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
57,8%ConcurrentievermogenA
57,8%ArbeidB
40,7%Infrastructuur en bereikbaarheidC
74,0%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
31,0%KennisE