Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Putten

Putten

53,8%sociaal-cultureel
58,7%ecologisch
55,4%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie58,4%
36,6%Politieke participatie60,0%
52,3%Woonomgeving55,6%
55,9%Wonen46,1%
44,0%Veiligheid58,3%
56,2%Onderwijs59,0%
26,2%Gezonde leefstijl44,2%
29,0%Gezondheidszorg52,8%
46,8%Kunst en cultuur32,9%
29,3%Economische participatie70,9%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
58,4%Maatschappelijke participatieA
60,0%Politieke participatieB
55,6%WoonomgevingC
46,1%WonenD
58,3%VeiligheidE
59,0%OnderwijsF
44,2%Gezonde leefstijlG
52,8%GezondheidszorgH
32,9%Kunst en cultuurI
70,9%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem67,1%
44,1%Water73,5%
37,9%Afval en grondstoffen78,8%
45,9%Energie32,7%
25,5%Natuur en landschap47,8%
55,1%Externe veiligheid en hinder72,3%
55,5%Lucht38,9%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
67,1%BodemA
73,5%WaterB
78,8%Afval en grondstoffenC
32,7%EnergieD
47,8%Natuur en landschapE
72,3%Externe veiligheid en hinderF
38,9%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen65,2%
46,3%Arbeid59,7%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid49,1%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden67,2%
34,8%Kennis35,7%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
65,2%ConcurrentievermogenA
59,7%ArbeidB
49,1%Infrastructuur en bereikbaarheidC
67,2%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
35,7%KennisE