Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Renkum

Renkum

48,8%sociaal-cultureel
56,1%ecologisch
52,9%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie55,3%
36,6%Politieke participatie56,7%
52,3%Woonomgeving54,1%
55,9%Wonen47,7%
44,0%Veiligheid42,9%
56,2%Onderwijs61,9%
26,2%Gezonde leefstijl42,1%
29,0%Gezondheidszorg39,8%
46,8%Kunst en cultuur38,4%
29,3%Economische participatie49,6%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
55,3%Maatschappelijke participatieA
56,7%Politieke participatieB
54,1%WoonomgevingC
47,7%WonenD
42,9%VeiligheidE
61,9%OnderwijsF
42,1%Gezonde leefstijlG
39,8%GezondheidszorgH
38,4%Kunst en cultuurI
49,6%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem59,5%
44,1%Water56,6%
37,9%Afval en grondstoffen48,3%
45,9%Energie25,9%
25,5%Natuur en landschap83,3%
55,1%Externe veiligheid en hinder68,8%
55,5%Lucht50,5%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
59,5%BodemA
56,6%WaterB
48,3%Afval en grondstoffenC
25,9%EnergieD
83,3%Natuur en landschapE
68,8%Externe veiligheid en hinderF
50,5%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen57,2%
46,3%Arbeid47,6%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid44,6%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden61,4%
34,8%Kennis53,7%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
57,2%ConcurrentievermogenA
47,6%ArbeidB
44,6%Infrastructuur en bereikbaarheidC
61,4%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
53,7%KennisE