Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Rheden

Rheden

48,8%sociaal-cultureel
57,3%ecologisch
55,5%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie51,7%
36,6%Politieke participatie52,1%
52,3%Woonomgeving44,3%
55,9%Wonen67,5%
44,0%Veiligheid46,4%
56,2%Onderwijs57,9%
26,2%Gezonde leefstijl35,9%
29,0%Gezondheidszorg44,0%
46,8%Kunst en cultuur51,9%
29,3%Economische participatie36,3%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
51,7%Maatschappelijke participatieA
52,1%Politieke participatieB
44,3%WoonomgevingC
67,5%WonenD
46,4%VeiligheidE
57,9%OnderwijsF
35,9%Gezonde leefstijlG
44,0%GezondheidszorgH
51,9%Kunst en cultuurI
36,3%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem57,6%
44,1%Water55,1%
37,9%Afval en grondstoffen39,9%
45,9%Energie41,5%
25,5%Natuur en landschap74,8%
55,1%Externe veiligheid en hinder72,5%
55,5%Lucht59,5%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
57,6%BodemA
55,1%WaterB
39,9%Afval en grondstoffenC
41,5%EnergieD
74,8%Natuur en landschapE
72,5%Externe veiligheid en hinderF
59,5%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen52,9%
46,3%Arbeid49,2%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid48,4%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden64,8%
34,8%Kennis62,1%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
52,9%ConcurrentievermogenA
49,2%ArbeidB
48,4%Infrastructuur en bereikbaarheidC
64,8%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
62,1%KennisE