Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Rozendaal

Rozendaal

59,9%sociaal-cultureel
58,1%ecologisch
35,5%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie57,5%
36,6%Politieke participatie75,4%
52,3%Woonomgeving66,0%
55,9%Wonen38,2%
44,0%Veiligheid60,0%
56,2%Onderwijs60,8%
26,2%Gezonde leefstijl54,4%
29,0%Gezondheidszorg69,7%
46,8%Kunst en cultuur42,7%
29,3%Economische participatie74,4%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
57,5%Maatschappelijke participatieA
75,4%Politieke participatieB
66,0%WoonomgevingC
38,2%WonenD
60,0%VeiligheidE
60,8%OnderwijsF
54,4%Gezonde leefstijlG
69,7%GezondheidszorgH
42,7%Kunst en cultuurI
74,4%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem76,9%
44,1%Water44,0%
37,9%Afval en grondstoffen42,1%
45,9%Energie32,0%
25,5%Natuur en landschap73,5%
55,1%Externe veiligheid en hinder85,3%
55,5%Lucht52,7%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
76,9%BodemA
44,0%WaterB
42,1%Afval en grondstoffenC
32,0%EnergieD
73,5%Natuur en landschapE
85,3%Externe veiligheid en hinderF
52,7%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen42,9%
46,3%Arbeid50,0%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid44,7%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden0,0%
34,8%Kennis39,7%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
42,9%ConcurrentievermogenA
50,0%ArbeidB
44,7%Infrastructuur en bereikbaarheidC
0,0%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
39,7%KennisE