Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Scherpenzeel

Scherpenzeel

52,3%sociaal-cultureel
42,8%ecologisch
52,7%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie59,8%
36,6%Politieke participatie64,0%
52,3%Woonomgeving63,5%
55,9%Wonen48,1%
44,0%Veiligheid57,3%
56,2%Onderwijs41,5%
26,2%Gezonde leefstijl27,3%
29,0%Gezondheidszorg58,8%
46,8%Kunst en cultuur28,5%
29,3%Economische participatie74,5%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
59,8%Maatschappelijke participatieA
64,0%Politieke participatieB
63,5%WoonomgevingC
48,1%WonenD
57,3%VeiligheidE
41,5%OnderwijsF
27,3%Gezonde leefstijlG
58,8%GezondheidszorgH
28,5%Kunst en cultuurI
74,5%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem44,7%
44,1%Water19,2%
37,9%Afval en grondstoffen55,2%
45,9%Energie33,3%
25,5%Natuur en landschap21,8%
55,1%Externe veiligheid en hinder68,2%
55,5%Lucht57,3%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
44,7%BodemA
19,2%WaterB
55,2%Afval en grondstoffenC
33,3%EnergieD
21,8%Natuur en landschapE
68,2%Externe veiligheid en hinderF
57,3%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen60,9%
46,3%Arbeid62,5%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid41,2%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden65,2%
34,8%Kennis33,7%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
60,9%ConcurrentievermogenA
62,5%ArbeidB
41,2%Infrastructuur en bereikbaarheidC
65,2%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
33,7%KennisE