Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Tiel

Tiel

41,4%sociaal-cultureel
47,9%ecologisch
54,1%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan voorzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie37,7%
36,6%Politieke participatie44,4%
52,3%Woonomgeving43,9%
55,9%Wonen61,7%
44,0%Veiligheid32,5%
56,2%Onderwijs44,0%
26,2%Gezonde leefstijl28,9%
29,0%Gezondheidszorg40,6%
46,8%Kunst en cultuur48,2%
29,3%Economische participatie32,4%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
37,7%Maatschappelijke participatieA
44,4%Politieke participatieB
43,9%WoonomgevingC
61,7%WonenD
32,5%VeiligheidE
44,0%OnderwijsF
28,9%Gezonde leefstijlG
40,6%GezondheidszorgH
48,2%Kunst en cultuurI
32,4%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem39,4%
44,1%Water67,1%
37,9%Afval en grondstoffen66,4%
45,9%Energie36,4%
25,5%Natuur en landschap29,2%
55,1%Externe veiligheid en hinder53,0%
55,5%Lucht43,6%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
39,4%BodemA
67,1%WaterB
66,4%Afval en grondstoffenC
36,4%EnergieD
29,2%Natuur en landschapE
53,0%Externe veiligheid en hinderF
43,6%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen53,4%
46,3%Arbeid62,5%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid42,9%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden58,3%
34,8%Kennis53,6%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
53,4%ConcurrentievermogenA
62,5%ArbeidB
42,9%Infrastructuur en bereikbaarheidC
58,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
53,6%KennisE