Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Voorst

Voorst

56,0%sociaal-cultureel
54,0%ecologisch
52,9%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie62,2%
36,6%Politieke participatie57,0%
52,3%Woonomgeving55,7%
55,9%Wonen52,2%
44,0%Veiligheid56,0%
56,2%Onderwijs65,6%
26,2%Gezonde leefstijl50,5%
29,0%Gezondheidszorg48,2%
46,8%Kunst en cultuur46,6%
29,3%Economische participatie65,7%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
62,2%Maatschappelijke participatieA
57,0%Politieke participatieB
55,7%WoonomgevingC
52,2%WonenD
56,0%VeiligheidE
65,6%OnderwijsF
50,5%Gezonde leefstijlG
48,2%GezondheidszorgH
46,6%Kunst en cultuurI
65,7%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem71,4%
44,1%Water65,1%
37,9%Afval en grondstoffen62,3%
45,9%Energie36,6%
25,5%Natuur en landschap32,5%
55,1%Externe veiligheid en hinder75,0%
55,5%Lucht35,3%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
71,4%BodemA
65,1%WaterB
62,3%Afval en grondstoffenC
36,6%EnergieD
32,5%Natuur en landschapE
75,0%Externe veiligheid en hinderF
35,3%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen54,3%
46,3%Arbeid60,1%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid41,8%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden68,7%
34,8%Kennis39,6%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
54,3%ConcurrentievermogenA
60,1%ArbeidB
41,8%Infrastructuur en bereikbaarheidC
68,7%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
39,6%KennisE