Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Wageningen

Wageningen

53,9%sociaal-cultureel
55,9%ecologisch
64,2%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie51,3%
36,6%Politieke participatie61,2%
52,3%Woonomgeving52,6%
55,9%Wonen63,9%
44,0%Veiligheid50,3%
56,2%Onderwijs68,4%
26,2%Gezonde leefstijl42,6%
29,0%Gezondheidszorg58,8%
46,8%Kunst en cultuur47,1%
29,3%Economische participatie42,8%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
51,3%Maatschappelijke participatieA
61,2%Politieke participatieB
52,6%WoonomgevingC
63,9%WonenD
50,3%VeiligheidE
68,4%OnderwijsF
42,6%Gezonde leefstijlG
58,8%GezondheidszorgH
47,1%Kunst en cultuurI
42,8%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem44,8%
44,1%Water51,7%
37,9%Afval en grondstoffen49,4%
45,9%Energie46,2%
25,5%Natuur en landschap73,3%
55,1%Externe veiligheid en hinder60,3%
55,5%Lucht66,0%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
44,8%BodemA
51,7%WaterB
49,4%Afval en grondstoffenC
46,2%EnergieD
73,3%Natuur en landschapE
60,3%Externe veiligheid en hinderF
66,0%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen59,7%
46,3%Arbeid67,4%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid48,7%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden74,9%
34,8%Kennis70,1%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
59,7%ConcurrentievermogenA
67,4%ArbeidB
48,7%Infrastructuur en bereikbaarheidC
74,9%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
70,1%KennisE