Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Westervoort

Westervoort

47,2%sociaal-cultureel
53,7%ecologisch
51,2%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie49,9%
36,6%Politieke participatie49,7%
52,3%Woonomgeving64,9%
55,9%Wonen69,2%
44,0%Veiligheid53,6%
56,2%Onderwijs48,2%
26,2%Gezonde leefstijl34,2%
29,0%Gezondheidszorg39,3%
46,8%Kunst en cultuur27,0%
29,3%Economische participatie36,2%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
49,9%Maatschappelijke participatieA
49,7%Politieke participatieB
64,9%WoonomgevingC
69,2%WonenD
53,6%VeiligheidE
48,2%OnderwijsF
34,2%Gezonde leefstijlG
39,3%GezondheidszorgH
27,0%Kunst en cultuurI
36,2%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem45,4%
44,1%Water54,8%
37,9%Afval en grondstoffen48,5%
45,9%Energie49,9%
25,5%Natuur en landschap47,1%
55,1%Externe veiligheid en hinder63,3%
55,5%Lucht66,7%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
45,4%BodemA
54,8%WaterB
48,5%Afval en grondstoffenC
49,9%EnergieD
47,1%Natuur en landschapE
63,3%Externe veiligheid en hinderF
66,7%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen56,8%
46,3%Arbeid52,0%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid31,1%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden69,4%
34,8%Kennis46,7%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
56,8%ConcurrentievermogenA
52,0%ArbeidB
31,1%Infrastructuur en bereikbaarheidC
69,4%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
46,7%KennisE