Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Winterswijk

Winterswijk

51,6%sociaal-cultureel
61,6%ecologisch
49,2%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie63,0%
36,6%Politieke participatie47,0%
52,3%Woonomgeving59,4%
55,9%Wonen57,8%
44,0%Veiligheid54,7%
56,2%Onderwijs53,1%
26,2%Gezonde leefstijl50,8%
29,0%Gezondheidszorg44,8%
46,8%Kunst en cultuur41,8%
29,3%Economische participatie43,8%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
63,0%Maatschappelijke participatieA
47,0%Politieke participatieB
59,4%WoonomgevingC
57,8%WonenD
54,7%VeiligheidE
53,1%OnderwijsF
50,8%Gezonde leefstijlG
44,8%GezondheidszorgH
41,8%Kunst en cultuurI
43,8%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem64,9%
44,1%Water62,7%
37,9%Afval en grondstoffen73,1%
45,9%Energie34,6%
25,5%Natuur en landschap62,6%
55,1%Externe veiligheid en hinder84,1%
55,5%Lucht49,6%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
64,9%BodemA
62,7%WaterB
73,1%Afval en grondstoffenC
34,6%EnergieD
62,6%Natuur en landschapE
84,1%Externe veiligheid en hinderF
49,6%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen44,9%
46,3%Arbeid55,7%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid50,3%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden61,6%
34,8%Kennis33,5%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
44,9%ConcurrentievermogenA
55,7%ArbeidB
50,3%Infrastructuur en bereikbaarheidC
61,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
33,5%KennisE