Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Wijchen

Wijchen

52,6%sociaal-cultureel
49,9%ecologisch
56,4%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie55,6%
36,6%Politieke participatie52,1%
52,3%Woonomgeving60,9%
55,9%Wonen59,2%
44,0%Veiligheid54,8%
56,2%Onderwijs55,6%
26,2%Gezonde leefstijl43,9%
29,0%Gezondheidszorg45,9%
46,8%Kunst en cultuur47,9%
29,3%Economische participatie50,1%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
55,6%Maatschappelijke participatieA
52,1%Politieke participatieB
60,9%WoonomgevingC
59,2%WonenD
54,8%VeiligheidE
55,6%OnderwijsF
43,9%Gezonde leefstijlG
45,9%GezondheidszorgH
47,9%Kunst en cultuurI
50,1%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem47,8%
44,1%Water46,9%
37,9%Afval en grondstoffen62,3%
45,9%Energie34,7%
25,5%Natuur en landschap37,8%
55,1%Externe veiligheid en hinder63,7%
55,5%Lucht56,0%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
47,8%BodemA
46,9%WaterB
62,3%Afval en grondstoffenC
34,7%EnergieD
37,8%Natuur en landschapE
63,7%Externe veiligheid en hinderF
56,0%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen60,7%
46,3%Arbeid56,6%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid40,9%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden65,1%
34,8%Kennis58,6%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
60,7%ConcurrentievermogenA
56,6%ArbeidB
40,9%Infrastructuur en bereikbaarheidC
65,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
58,6%KennisE