Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Zaltbommel

Zaltbommel

50,1%sociaal-cultureel
48,4%ecologisch
53,9%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie49,2%
36,6%Politieke participatie52,4%
52,3%Woonomgeving41,5%
55,9%Wonen52,3%
44,0%Veiligheid48,2%
56,2%Onderwijs48,2%
26,2%Gezonde leefstijl36,5%
29,0%Gezondheidszorg50,9%
46,8%Kunst en cultuur58,4%
29,3%Economische participatie62,9%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
49,2%Maatschappelijke participatieA
52,4%Politieke participatieB
41,5%WoonomgevingC
52,3%WonenD
48,2%VeiligheidE
48,2%OnderwijsF
36,5%Gezonde leefstijlG
50,9%GezondheidszorgH
58,4%Kunst en cultuurI
62,9%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem54,3%
44,1%Water67,6%
37,9%Afval en grondstoffen64,4%
45,9%Energie24,4%
25,5%Natuur en landschap33,3%
55,1%Externe veiligheid en hinder62,1%
55,5%Lucht32,4%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
54,3%BodemA
67,6%WaterB
64,4%Afval en grondstoffenC
24,4%EnergieD
33,3%Natuur en landschapE
62,1%Externe veiligheid en hinderF
32,4%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen60,2%
46,3%Arbeid63,2%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid33,8%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden64,2%
34,8%Kennis48,3%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
60,2%ConcurrentievermogenA
63,2%ArbeidB
33,8%Infrastructuur en bereikbaarheidC
64,2%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
48,3%KennisE