Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Zevenaar

Zevenaar

46,8%sociaal-cultureel
50,0%ecologisch
50,8%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie49,1%
36,6%Politieke participatie46,4%
52,3%Woonomgeving47,7%
55,9%Wonen62,3%
44,0%Veiligheid56,6%
56,2%Onderwijs42,6%
26,2%Gezonde leefstijl37,0%
29,0%Gezondheidszorg41,4%
46,8%Kunst en cultuur41,9%
29,3%Economische participatie43,0%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
49,1%Maatschappelijke participatieA
46,4%Politieke participatieB
47,7%WoonomgevingC
62,3%WonenD
56,6%VeiligheidE
42,6%OnderwijsF
37,0%Gezonde leefstijlG
41,4%GezondheidszorgH
41,9%Kunst en cultuurI
43,0%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem54,6%
44,1%Water66,2%
37,9%Afval en grondstoffen44,3%
45,9%Energie26,9%
25,5%Natuur en landschap46,2%
55,1%Externe veiligheid en hinder68,1%
55,5%Lucht44,0%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
54,6%BodemA
66,2%WaterB
44,3%Afval en grondstoffenC
26,9%EnergieD
46,2%Natuur en landschapE
68,1%Externe veiligheid en hinderF
44,0%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen57,0%
46,3%Arbeid50,0%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid41,4%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden64,5%
34,8%Kennis41,1%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
57,0%ConcurrentievermogenA
50,0%ArbeidB
41,4%Infrastructuur en bereikbaarheidC
64,5%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
41,1%KennisE