Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Zutphen

Zutphen

50,3%sociaal-cultureel
56,9%ecologisch
53,1%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie52,6%
36,6%Politieke participatie60,0%
52,3%Woonomgeving41,3%
55,9%Wonen70,2%
44,0%Veiligheid42,1%
56,2%Onderwijs56,6%
26,2%Gezonde leefstijl44,9%
29,0%Gezondheidszorg42,1%
46,8%Kunst en cultuur61,2%
29,3%Economische participatie32,1%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
52,6%Maatschappelijke participatieA
60,0%Politieke participatieB
41,3%WoonomgevingC
70,2%WonenD
42,1%VeiligheidE
56,6%OnderwijsF
44,9%Gezonde leefstijlG
42,1%GezondheidszorgH
61,2%Kunst en cultuurI
32,1%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem45,2%
44,1%Water52,7%
37,9%Afval en grondstoffen62,8%
45,9%Energie42,8%
25,5%Natuur en landschap70,0%
55,1%Externe veiligheid en hinder62,7%
55,5%Lucht61,9%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
45,2%BodemA
52,7%WaterB
62,8%Afval en grondstoffenC
42,8%EnergieD
70,0%Natuur en landschapE
62,7%Externe veiligheid en hinderF
61,9%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen52,5%
46,3%Arbeid51,8%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid56,8%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden59,1%
34,8%Kennis45,6%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
52,5%ConcurrentievermogenA
51,8%ArbeidB
56,8%Infrastructuur en bereikbaarheidC
59,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
45,6%KennisE