Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Nunspeet

Nunspeet

55,0%sociaal-cultureel
57,9%ecologisch
52,1%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie61,8%
36,6%Politieke participatie63,3%
52,3%Woonomgeving59,7%
55,9%Wonen51,7%
44,0%Veiligheid58,3%
56,2%Onderwijs62,2%
26,2%Gezonde leefstijl44,7%
29,0%Gezondheidszorg49,3%
46,8%Kunst en cultuur33,0%
29,3%Economische participatie66,0%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
61,8%Maatschappelijke participatieA
63,3%Politieke participatieB
59,7%WoonomgevingC
51,7%WonenD
58,3%VeiligheidE
62,2%OnderwijsF
44,7%Gezonde leefstijlG
49,3%GezondheidszorgH
33,0%Kunst en cultuurI
66,0%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem71,6%
44,1%Water64,0%
37,9%Afval en grondstoffen61,7%
45,9%Energie27,7%
25,5%Natuur en landschap58,1%
55,1%Externe veiligheid en hinder75,2%
55,5%Lucht47,2%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
71,6%BodemA
64,0%WaterB
61,7%Afval en grondstoffenC
27,7%EnergieD
58,1%Natuur en landschapE
75,2%Externe veiligheid en hinderF
47,2%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen54,8%
46,3%Arbeid62,4%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid40,0%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden75,2%
34,8%Kennis28,1%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
54,8%ConcurrentievermogenA
62,4%ArbeidB
40,0%Infrastructuur en bereikbaarheidC
75,2%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
28,1%KennisE