Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Dronten

Dronten

50,9%sociaal-cultureel
56,0%ecologisch
49,4%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie57,3%
36,6%Politieke participatie54,2%
52,3%Woonomgeving46,3%
55,9%Wonen63,9%
44,0%Veiligheid45,8%
56,2%Onderwijs43,1%
26,2%Gezonde leefstijl54,4%
29,0%Gezondheidszorg55,1%
46,8%Kunst en cultuur37,9%
29,3%Economische participatie50,7%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
57,3%Maatschappelijke participatieA
54,2%Politieke participatieB
46,3%WoonomgevingC
63,9%WonenD
45,8%VeiligheidE
43,1%OnderwijsF
54,4%Gezonde leefstijlG
55,1%GezondheidszorgH
37,9%Kunst en cultuurI
50,7%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem71,4%
44,1%Water60,5%
37,9%Afval en grondstoffen60,9%
45,9%Energie49,3%
25,5%Natuur en landschap20,8%
55,1%Externe veiligheid en hinder90,0%
55,5%Lucht39,5%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
71,4%BodemA
60,5%WaterB
60,9%Afval en grondstoffenC
49,3%EnergieD
20,8%Natuur en landschapE
90,0%Externe veiligheid en hinderF
39,5%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen54,5%
46,3%Arbeid59,8%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid49,9%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden43,1%
34,8%Kennis39,8%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
54,5%ConcurrentievermogenA
59,8%ArbeidB
49,9%Infrastructuur en bereikbaarheidC
43,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
39,8%KennisE