Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Amersfoort

Amersfoort

50,7%sociaal-cultureel
46,6%ecologisch
61,1%economisch

Grote gemeente

Gemeente met meer dan 100.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie40,3%
36,6%Politieke participatie55,0%
52,3%Woonomgeving50,1%
55,9%Wonen62,4%
44,0%Veiligheid39,9%
56,2%Onderwijs62,1%
26,2%Gezonde leefstijl39,7%
29,0%Gezondheidszorg57,1%
46,8%Kunst en cultuur58,1%
29,3%Economische participatie42,2%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
40,3%Maatschappelijke participatieA
55,0%Politieke participatieB
50,1%WoonomgevingC
62,4%WonenD
39,9%VeiligheidE
62,1%OnderwijsF
39,7%Gezonde leefstijlG
57,1%GezondheidszorgH
58,1%Kunst en cultuurI
42,2%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem32,8%
44,1%Water55,5%
37,9%Afval en grondstoffen41,5%
45,9%Energie51,7%
25,5%Natuur en landschap36,3%
55,1%Externe veiligheid en hinder48,4%
55,5%Lucht60,0%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
32,8%BodemA
55,5%WaterB
41,5%Afval en grondstoffenC
51,7%EnergieD
36,3%Natuur en landschapE
48,4%Externe veiligheid en hinderF
60,0%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen64,2%
46,3%Arbeid62,6%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid56,7%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden56,0%
34,8%Kennis65,9%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
64,2%ConcurrentievermogenA
62,6%ArbeidB
56,7%Infrastructuur en bereikbaarheidC
56,0%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
65,9%KennisE