Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Baarn

Baarn

52,7%sociaal-cultureel
52,5%ecologisch
53,7%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie56,6%
36,6%Politieke participatie61,4%
52,3%Woonomgeving45,9%
55,9%Wonen53,4%
44,0%Veiligheid47,4%
56,2%Onderwijs62,4%
26,2%Gezonde leefstijl37,5%
29,0%Gezondheidszorg51,4%
46,8%Kunst en cultuur56,3%
29,3%Economische participatie55,0%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
56,6%Maatschappelijke participatieA
61,4%Politieke participatieB
45,9%WoonomgevingC
53,4%WonenD
47,4%VeiligheidE
62,4%OnderwijsF
37,5%Gezonde leefstijlG
51,4%GezondheidszorgH
56,3%Kunst en cultuurI
55,0%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem58,7%
44,1%Water59,9%
37,9%Afval en grondstoffen46,9%
45,9%Energie43,2%
25,5%Natuur en landschap58,7%
55,1%Externe veiligheid en hinder44,6%
55,5%Lucht55,8%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
58,7%BodemA
59,9%WaterB
46,9%Afval en grondstoffenC
43,2%EnergieD
58,7%Natuur en landschapE
44,6%Externe veiligheid en hinderF
55,8%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen64,3%
46,3%Arbeid53,7%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid46,5%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden55,2%
34,8%Kennis48,7%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
64,3%ConcurrentievermogenA
53,7%ArbeidB
46,5%Infrastructuur en bereikbaarheidC
55,2%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
48,7%KennisE