Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

De Bilt

De Bilt

51,8%sociaal-cultureel
56,4%ecologisch
54,3%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie57,7%
36,6%Politieke participatie65,3%
52,3%Woonomgeving40,6%
55,9%Wonen50,6%
44,0%Veiligheid51,3%
56,2%Onderwijs61,1%
26,2%Gezonde leefstijl43,7%
29,0%Gezondheidszorg50,2%
46,8%Kunst en cultuur38,0%
29,3%Economische participatie59,6%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
57,7%Maatschappelijke participatieA
65,3%Politieke participatieB
40,6%WoonomgevingC
50,6%WonenD
51,3%VeiligheidE
61,1%OnderwijsF
43,7%Gezonde leefstijlG
50,2%GezondheidszorgH
38,0%Kunst en cultuurI
59,6%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem54,7%
44,1%Water55,8%
37,9%Afval en grondstoffen55,4%
45,9%Energie36,5%
25,5%Natuur en landschap72,2%
55,1%Externe veiligheid en hinder65,2%
55,5%Lucht54,9%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
54,7%BodemA
55,8%WaterB
55,4%Afval en grondstoffenC
36,5%EnergieD
72,2%Natuur en landschapE
65,2%Externe veiligheid en hinderF
54,9%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen58,4%
46,3%Arbeid53,1%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid42,9%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden48,5%
34,8%Kennis68,7%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
58,4%ConcurrentievermogenA
53,1%ArbeidB
42,9%Infrastructuur en bereikbaarheidC
48,5%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
68,7%KennisE