Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Bunnik

Bunnik

59,2%sociaal-cultureel
46,7%ecologisch
60,7%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie62,0%
36,6%Politieke participatie66,6%
52,3%Woonomgeving57,1%
55,9%Wonen47,0%
44,0%Veiligheid62,3%
56,2%Onderwijs55,0%
26,2%Gezonde leefstijl60,3%
29,0%Gezondheidszorg58,6%
46,8%Kunst en cultuur49,5%
29,3%Economische participatie73,3%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
62,0%Maatschappelijke participatieA
66,6%Politieke participatieB
57,1%WoonomgevingC
47,0%WonenD
62,3%VeiligheidE
55,0%OnderwijsF
60,3%Gezonde leefstijlG
58,6%GezondheidszorgH
49,5%Kunst en cultuurI
73,3%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem64,3%
44,1%Water51,8%
37,9%Afval en grondstoffen50,1%
45,9%Energie38,6%
25,5%Natuur en landschap23,4%
55,1%Externe veiligheid en hinder58,6%
55,5%Lucht40,3%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
64,3%BodemA
51,8%WaterB
50,1%Afval en grondstoffenC
38,6%EnergieD
23,4%Natuur en landschapE
58,6%Externe veiligheid en hinderF
40,3%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen65,4%
46,3%Arbeid62,0%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid48,0%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden63,2%
34,8%Kennis64,9%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
65,4%ConcurrentievermogenA
62,0%ArbeidB
48,0%Infrastructuur en bereikbaarheidC
63,2%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
64,9%KennisE