Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Bunschoten

Bunschoten

53,2%sociaal-cultureel
50,1%ecologisch
51,5%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie60,1%
36,6%Politieke participatie62,2%
52,3%Woonomgeving53,8%
55,9%Wonen39,8%
44,0%Veiligheid58,7%
56,2%Onderwijs57,2%
26,2%Gezonde leefstijl34,5%
29,0%Gezondheidszorg63,4%
46,8%Kunst en cultuur33,0%
29,3%Economische participatie69,6%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
60,1%Maatschappelijke participatieA
62,2%Politieke participatieB
53,8%WoonomgevingC
39,8%WonenD
58,7%VeiligheidE
57,2%OnderwijsF
34,5%Gezonde leefstijlG
63,4%GezondheidszorgH
33,0%Kunst en cultuurI
69,6%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem50,7%
44,1%Water62,5%
37,9%Afval en grondstoffen73,3%
45,9%Energie28,2%
25,5%Natuur en landschap22,6%
55,1%Externe veiligheid en hinder63,0%
55,5%Lucht50,3%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
50,7%BodemA
62,5%WaterB
73,3%Afval en grondstoffenC
28,2%EnergieD
22,6%Natuur en landschapE
63,0%Externe veiligheid en hinderF
50,3%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen64,4%
46,3%Arbeid65,2%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid41,1%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden49,8%
34,8%Kennis37,2%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
64,4%ConcurrentievermogenA
65,2%ArbeidB
41,1%Infrastructuur en bereikbaarheidC
49,8%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
37,2%KennisE