Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Eemnes

Eemnes

52,5%sociaal-cultureel
52,3%ecologisch
52,7%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie58,9%
36,6%Politieke participatie64,7%
52,3%Woonomgeving40,5%
55,9%Wonen45,2%
44,0%Veiligheid60,0%
56,2%Onderwijs49,8%
26,2%Gezonde leefstijl39,0%
29,0%Gezondheidszorg60,4%
46,8%Kunst en cultuur44,0%
29,3%Economische participatie62,5%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
58,9%Maatschappelijke participatieA
64,7%Politieke participatieB
40,5%WoonomgevingC
45,2%WonenD
60,0%VeiligheidE
49,8%OnderwijsF
39,0%Gezonde leefstijlG
60,4%GezondheidszorgH
44,0%Kunst en cultuurI
62,5%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem76,2%
44,1%Water61,3%
37,9%Afval en grondstoffen50,3%
45,9%Energie37,8%
25,5%Natuur en landschap37,4%
55,1%Externe veiligheid en hinder67,3%
55,5%Lucht36,2%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
76,2%BodemA
61,3%WaterB
50,3%Afval en grondstoffenC
37,8%EnergieD
37,4%Natuur en landschapE
67,3%Externe veiligheid en hinderF
36,2%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen65,9%
46,3%Arbeid58,1%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid44,8%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden41,4%
34,8%Kennis53,4%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
65,9%ConcurrentievermogenA
58,1%ArbeidB
44,8%Infrastructuur en bereikbaarheidC
41,4%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
53,4%KennisE