Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Houten

Houten

57,8%sociaal-cultureel
53,6%ecologisch
57,6%economisch

Middelgrote gemeente

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie58,2%
36,6%Politieke participatie62,7%
52,3%Woonomgeving57,0%
55,9%Wonen54,9%
44,0%Veiligheid63,6%
56,2%Onderwijs61,3%
26,2%Gezonde leefstijl49,8%
29,0%Gezondheidszorg63,8%
46,8%Kunst en cultuur42,2%
29,3%Economische participatie64,4%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
58,2%Maatschappelijke participatieA
62,7%Politieke participatieB
57,0%WoonomgevingC
54,9%WonenD
63,6%VeiligheidE
61,3%OnderwijsF
49,8%Gezonde leefstijlG
63,8%GezondheidszorgH
42,2%Kunst en cultuurI
64,4%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem53,5%
44,1%Water70,2%
37,9%Afval en grondstoffen57,5%
45,9%Energie50,5%
25,5%Natuur en landschap26,9%
55,1%Externe veiligheid en hinder60,3%
55,5%Lucht56,3%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
53,5%BodemA
70,2%WaterB
57,5%Afval en grondstoffenC
50,5%EnergieD
26,9%Natuur en landschapE
60,3%Externe veiligheid en hinderF
56,3%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen65,3%
46,3%Arbeid60,6%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid50,9%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden50,2%
34,8%Kennis61,0%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
65,3%ConcurrentievermogenA
60,6%ArbeidB
50,9%Infrastructuur en bereikbaarheidC
50,2%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
61,0%KennisE