Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Leusden

Leusden

55,2%sociaal-cultureel
57,5%ecologisch
57,4%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie61,5%
36,6%Politieke participatie64,2%
52,3%Woonomgeving58,0%
55,9%Wonen49,1%
44,0%Veiligheid59,8%
56,2%Onderwijs53,1%
26,2%Gezonde leefstijl44,1%
29,0%Gezondheidszorg63,0%
46,8%Kunst en cultuur34,2%
29,3%Economische participatie64,5%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
61,5%Maatschappelijke participatieA
64,2%Politieke participatieB
58,0%WoonomgevingC
49,1%WonenD
59,8%VeiligheidE
53,1%OnderwijsF
44,1%Gezonde leefstijlG
63,0%GezondheidszorgH
34,2%Kunst en cultuurI
64,5%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem55,3%
44,1%Water39,8%
37,9%Afval en grondstoffen68,8%
45,9%Energie45,5%
25,5%Natuur en landschap68,5%
55,1%Externe veiligheid en hinder67,1%
55,5%Lucht57,4%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
55,3%BodemA
39,8%WaterB
68,8%Afval en grondstoffenC
45,5%EnergieD
68,5%Natuur en landschapE
67,1%Externe veiligheid en hinderF
57,4%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen59,9%
46,3%Arbeid58,3%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid53,2%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden66,4%
34,8%Kennis49,3%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
59,9%ConcurrentievermogenA
58,3%ArbeidB
53,2%Infrastructuur en bereikbaarheidC
66,4%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
49,3%KennisE