Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Montfoort

Montfoort

56,9%sociaal-cultureel
47,5%ecologisch
51,8%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie60,0%
36,6%Politieke participatie64,0%
52,3%Woonomgeving52,5%
55,9%Wonen45,8%
44,0%Veiligheid71,3%
56,2%Onderwijs66,5%
26,2%Gezonde leefstijl41,2%
29,0%Gezondheidszorg62,6%
46,8%Kunst en cultuur30,7%
29,3%Economische participatie74,0%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
60,0%Maatschappelijke participatieA
64,0%Politieke participatieB
52,5%WoonomgevingC
45,8%WonenD
71,3%VeiligheidE
66,5%OnderwijsF
41,2%Gezonde leefstijlG
62,6%GezondheidszorgH
30,7%Kunst en cultuurI
74,0%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem61,3%
44,1%Water61,2%
37,9%Afval en grondstoffen59,3%
45,9%Energie38,6%
25,5%Natuur en landschap23,0%
55,1%Externe veiligheid en hinder51,9%
55,5%Lucht37,3%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
61,3%BodemA
61,2%WaterB
59,3%Afval en grondstoffenC
38,6%EnergieD
23,0%Natuur en landschapE
51,9%Externe veiligheid en hinderF
37,3%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen68,0%
46,3%Arbeid61,3%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid38,5%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden39,8%
34,8%Kennis51,5%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
68,0%ConcurrentievermogenA
61,3%ArbeidB
38,5%Infrastructuur en bereikbaarheidC
39,8%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
51,5%KennisE