Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Renswoude

Renswoude

56,5%sociaal-cultureel
47,4%ecologisch
50,5%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie62,8%
36,6%Politieke participatie66,5%
52,3%Woonomgeving59,3%
55,9%Wonen38,3%
44,0%Veiligheid67,9%
56,2%Onderwijs47,7%
26,2%Gezonde leefstijl42,6%
29,0%Gezondheidszorg66,1%
46,8%Kunst en cultuur42,2%
29,3%Economische participatie71,9%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
62,8%Maatschappelijke participatieA
66,5%Politieke participatieB
59,3%WoonomgevingC
38,3%WonenD
67,9%VeiligheidE
47,7%OnderwijsF
42,6%Gezonde leefstijlG
66,1%GezondheidszorgH
42,2%Kunst en cultuurI
71,9%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem59,6%
44,1%Water32,6%
37,9%Afval en grondstoffen60,2%
45,9%Energie45,0%
25,5%Natuur en landschap24,8%
55,1%Externe veiligheid en hinder75,5%
55,5%Lucht34,4%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
59,6%BodemA
32,6%WaterB
60,2%Afval en grondstoffenC
45,0%EnergieD
24,8%Natuur en landschapE
75,5%Externe veiligheid en hinderF
34,4%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen68,0%
46,3%Arbeid70,7%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid49,5%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden43,6%
34,8%Kennis20,8%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
68,0%ConcurrentievermogenA
70,7%ArbeidB
49,5%Infrastructuur en bereikbaarheidC
43,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
20,8%KennisE