Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Rhenen

Rhenen

54,0%sociaal-cultureel
55,3%ecologisch
49,7%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie61,9%
36,6%Politieke participatie61,4%
52,3%Woonomgeving53,4%
55,9%Wonen54,3%
44,0%Veiligheid60,4%
56,2%Onderwijs53,1%
26,2%Gezonde leefstijl41,2%
29,0%Gezondheidszorg58,5%
46,8%Kunst en cultuur34,4%
29,3%Economische participatie61,3%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
61,9%Maatschappelijke participatieA
61,4%Politieke participatieB
53,4%WoonomgevingC
54,3%WonenD
60,4%VeiligheidE
53,1%OnderwijsF
41,2%Gezonde leefstijlG
58,5%GezondheidszorgH
34,4%Kunst en cultuurI
61,3%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem61,5%
44,1%Water52,7%
37,9%Afval en grondstoffen49,1%
45,9%Energie33,4%
25,5%Natuur en landschap76,1%
55,1%Externe veiligheid en hinder58,6%
55,5%Lucht55,9%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
61,5%BodemA
52,7%WaterB
49,1%Afval en grondstoffenC
33,4%EnergieD
76,1%Natuur en landschapE
58,6%Externe veiligheid en hinderF
55,9%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen64,0%
46,3%Arbeid56,1%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid45,7%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden44,9%
34,8%Kennis37,7%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
64,0%ConcurrentievermogenA
56,1%ArbeidB
45,7%Infrastructuur en bereikbaarheidC
44,9%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
37,7%KennisE