Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Utrecht (gemeente)

Utrecht (gemeente)

49,8%sociaal-cultureel
48,9%ecologisch
64,5%economisch

Grote gemeente

Gemeente met meer dan 100.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan voorzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie38,3%
36,6%Politieke participatie65,6%
52,3%Woonomgeving36,6%
55,9%Wonen62,0%
44,0%Veiligheid34,6%
56,2%Onderwijs62,7%
26,2%Gezonde leefstijl39,6%
29,0%Gezondheidszorg58,7%
46,8%Kunst en cultuur66,7%
29,3%Economische participatie33,3%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
38,3%Maatschappelijke participatieA
65,6%Politieke participatieB
36,6%WoonomgevingC
62,0%WonenD
34,6%VeiligheidE
62,7%OnderwijsF
39,6%Gezonde leefstijlG
58,7%GezondheidszorgH
66,7%Kunst en cultuurI
33,3%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem21,8%
44,1%Water70,2%
37,9%Afval en grondstoffen53,5%
45,9%Energie47,4%
25,5%Natuur en landschap50,8%
55,1%Externe veiligheid en hinder45,3%
55,5%Lucht53,1%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
21,8%BodemA
70,2%WaterB
53,5%Afval en grondstoffenC
47,4%EnergieD
50,8%Natuur en landschapE
45,3%Externe veiligheid en hinderF
53,1%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen66,2%
46,3%Arbeid72,6%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid54,0%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden56,2%
34,8%Kennis73,5%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
66,2%ConcurrentievermogenA
72,6%ArbeidB
54,0%Infrastructuur en bereikbaarheidC
56,2%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
73,5%KennisE