Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Woudenberg

Woudenberg

56,0%sociaal-cultureel
54,2%ecologisch
55,7%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie63,0%
36,6%Politieke participatie66,7%
52,3%Woonomgeving52,1%
55,9%Wonen48,8%
44,0%Veiligheid61,4%
56,2%Onderwijs52,1%
26,2%Gezonde leefstijl52,2%
29,0%Gezondheidszorg60,7%
46,8%Kunst en cultuur32,1%
29,3%Economische participatie71,2%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
63,0%Maatschappelijke participatieA
66,7%Politieke participatieB
52,1%WoonomgevingC
48,8%WonenD
61,4%VeiligheidE
52,1%OnderwijsF
52,2%Gezonde leefstijlG
60,7%GezondheidszorgH
32,1%Kunst en cultuurI
71,2%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem63,7%
44,1%Water41,3%
37,9%Afval en grondstoffen77,6%
45,9%Energie40,4%
25,5%Natuur en landschap42,8%
55,1%Externe veiligheid en hinder69,0%
55,5%Lucht44,4%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
63,7%BodemA
41,3%WaterB
77,6%Afval en grondstoffenC
40,4%EnergieD
42,8%Natuur en landschapE
69,0%Externe veiligheid en hinderF
44,4%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen69,9%
46,3%Arbeid58,5%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid47,0%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden65,7%
34,8%Kennis37,6%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
69,9%ConcurrentievermogenA
58,5%ArbeidB
47,0%Infrastructuur en bereikbaarheidC
65,7%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
37,6%KennisE