Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede

56,0%sociaal-cultureel
53,5%ecologisch
53,7%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie58,1%
36,6%Politieke participatie60,4%
52,3%Woonomgeving53,8%
55,9%Wonen50,2%
44,0%Veiligheid67,1%
56,2%Onderwijs62,5%
26,2%Gezonde leefstijl34,8%
29,0%Gezondheidszorg53,0%
46,8%Kunst en cultuur58,1%
29,3%Economische participatie62,5%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
58,1%Maatschappelijke participatieA
60,4%Politieke participatieB
53,8%WoonomgevingC
50,2%WonenD
67,1%VeiligheidE
62,5%OnderwijsF
34,8%Gezonde leefstijlG
53,0%GezondheidszorgH
58,1%Kunst en cultuurI
62,5%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem64,7%
44,1%Water68,9%
37,9%Afval en grondstoffen41,1%
45,9%Energie41,0%
25,5%Natuur en landschap25,3%
55,1%Externe veiligheid en hinder75,4%
55,5%Lucht57,9%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
64,7%BodemA
68,9%WaterB
41,1%Afval en grondstoffenC
41,0%EnergieD
25,3%Natuur en landschapE
75,4%Externe veiligheid en hinderF
57,9%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen64,2%
46,3%Arbeid56,6%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid43,8%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden55,1%
34,8%Kennis49,0%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
64,2%ConcurrentievermogenA
56,6%ArbeidB
43,8%Infrastructuur en bereikbaarheidC
55,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
49,0%KennisE