Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

IJsselstein

IJsselstein

56,1%sociaal-cultureel
48,3%ecologisch
53,4%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie58,0%
36,6%Politieke participatie56,5%
52,3%Woonomgeving51,7%
55,9%Wonen54,6%
44,0%Veiligheid60,2%
56,2%Onderwijs69,4%
26,2%Gezonde leefstijl40,8%
29,0%Gezondheidszorg56,9%
46,8%Kunst en cultuur57,6%
29,3%Economische participatie55,2%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
58,0%Maatschappelijke participatieA
56,5%Politieke participatieB
51,7%WoonomgevingC
54,6%WonenD
60,2%VeiligheidE
69,4%OnderwijsF
40,8%Gezonde leefstijlG
56,9%GezondheidszorgH
57,6%Kunst en cultuurI
55,2%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem40,5%
44,1%Water58,2%
37,9%Afval en grondstoffen40,8%
45,9%Energie45,6%
25,5%Natuur en landschap24,4%
55,1%Externe veiligheid en hinder65,7%
55,5%Lucht62,5%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
40,5%BodemA
58,2%WaterB
40,8%Afval en grondstoffenC
45,6%EnergieD
24,4%Natuur en landschapE
65,7%Externe veiligheid en hinderF
62,5%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen59,9%
46,3%Arbeid59,4%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid44,0%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden50,6%
34,8%Kennis53,2%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
59,9%ConcurrentievermogenA
59,4%ArbeidB
44,0%Infrastructuur en bereikbaarheidC
50,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
53,2%KennisE