Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Zeist

Zeist

49,1%sociaal-cultureel
49,1%ecologisch
53,3%economisch

Middelgrote gemeente

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie50,1%
36,6%Politieke participatie64,0%
52,3%Woonomgeving36,4%
55,9%Wonen62,8%
44,0%Veiligheid42,4%
56,2%Onderwijs56,9%
26,2%Gezonde leefstijl40,6%
29,0%Gezondheidszorg49,8%
46,8%Kunst en cultuur45,9%
29,3%Economische participatie42,0%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
50,1%Maatschappelijke participatieA
64,0%Politieke participatieB
36,4%WoonomgevingC
62,8%WonenD
42,4%VeiligheidE
56,9%OnderwijsF
40,6%Gezonde leefstijlG
49,8%GezondheidszorgH
45,9%Kunst en cultuurI
42,0%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem44,2%
44,1%Water31,7%
37,9%Afval en grondstoffen40,9%
45,9%Energie41,3%
25,5%Natuur en landschap63,0%
55,1%Externe veiligheid en hinder61,6%
55,5%Lucht61,0%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
44,2%BodemA
31,7%WaterB
40,9%Afval en grondstoffenC
41,3%EnergieD
63,0%Natuur en landschapE
61,6%Externe veiligheid en hinderF
61,0%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen52,4%
46,3%Arbeid59,4%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid40,1%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden54,1%
34,8%Kennis60,4%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
52,4%ConcurrentievermogenA
59,4%ArbeidB
40,1%Infrastructuur en bereikbaarheidC
54,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
60,4%KennisE