Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Nieuwegein

Nieuwegein

44,5%sociaal-cultureel
54,1%ecologisch
52,9%economisch

Middelgrote gemeente

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie34,7%
36,6%Politieke participatie37,7%
52,3%Woonomgeving41,7%
55,9%Wonen59,7%
44,0%Veiligheid39,6%
56,2%Onderwijs57,2%
26,2%Gezonde leefstijl40,4%
29,0%Gezondheidszorg47,5%
46,8%Kunst en cultuur43,0%
29,3%Economische participatie43,7%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
34,7%Maatschappelijke participatieA
37,7%Politieke participatieB
41,7%WoonomgevingC
59,7%WonenD
39,6%VeiligheidE
57,2%OnderwijsF
40,4%Gezonde leefstijlG
47,5%GezondheidszorgH
43,0%Kunst en cultuurI
43,7%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem44,4%
44,1%Water69,3%
37,9%Afval en grondstoffen41,8%
45,9%Energie62,5%
25,5%Natuur en landschap65,9%
55,1%Externe veiligheid en hinder40,0%
55,5%Lucht54,6%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
44,4%BodemA
69,3%WaterB
41,8%Afval en grondstoffenC
62,5%EnergieD
65,9%Natuur en landschapE
40,0%Externe veiligheid en hinderF
54,6%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen62,4%
46,3%Arbeid61,1%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid41,6%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden42,6%
34,8%Kennis56,6%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
62,4%ConcurrentievermogenA
61,1%ArbeidB
41,6%Infrastructuur en bereikbaarheidC
42,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
56,6%KennisE